Bestyrelsesrådet for Statens Skoleskib Danmark

Historisk råd oprettet 1932 under: Ministeriet for Handel og Industri.
Forsættes 1958 som: Navigationsuddannelsesrådet.
Skoleskibet DANMARK ejes af staten og drives af MARTEC i henhold til driftsaftale med Styrelsen for Videregående Uddannelser (UDS).
En fremtid for dansk skibsfart : Betænkning fra udvalget om handelsflådens fremtid Betænkning 1312
Skoleskibet DANMARK har årlige driftsudgifter på ca. 7,2 mio. kr., der dækkes med 5/6 af staten og 1/6 af den danske handelsflåde, idet alle skibe med en bruttotonnage over 300 betaler en afgift på 50 øre pr. enhed af den registrerede nettotonnage.
Se også: Uddannelse ; søfart.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page