By- og Landskabsstyrelsen

Historisk styrelse oprettet 2007 under Miljøministeriet.
Forsættes 2011 som: Naturstyrelsen.
Se også: By.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

IGLOO – Indikatorer for globale klimaforandringer i overvågningen. / : Jens Würgler Hansen et al.
By- og Landskabsstyrelsen, Miljøministeriet, 2008.
I IGLOO er det forsøgt at dokumentere aktuelle klimaforandringer i den danske natur med baggrund i analyser af de nationale og regionale overvågningsdata. Desuden er vurderet, hvilke af de nuværende overvågningsparametre der er relevante som indikatorer for ændringer forårsaget af klimaforandringer, og hvilke nye parametre som med fordel kan inkluderes i et fremtidigt overvågningsprogram.
Analyserne er foretaget inden for de fire fagområder: økosystemer på land (terrestrisk natur), vandløb (stoftransport), søer, og hav og fjord (marine områder). Inden for de tre sidste fagområder, som alle vedrører vand, er der analyseret data både på nationalt og regionalt niveau. For den terrestriske natur har tilgangen til opgaven været mere teoretisk, idet der ikke tilnærmelsesvis eksisterer den samme datamængde inden for dette fagområde. Den nationale overvågning af den terrestriske natur i Danmark blev først påbegyndt i 2004, mens den nationale overvågning af overfladevand har været fuldt implementeret siden efteråret 1988.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page