Det centrale handicapråd

Det centrale handicapråd blev etableret i 1980
Det Centrale Handicapråd rådgiver regeringen, Folketinget og andre om handicapspørgsmål og er forum for dialog mellem centrale aktører på handicapområdet.
Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område, 2017
- https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=194643.
Kapitel 9: Det Centrale Handicapråd
Det Centrale Handicapråds opgaver
§ 31. Social- og indenrigsministeren nedsætter et Centralt Handicapråd, der rådgiver i handicapspørgsmål, jf. § 87, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, og som er forum for dialog mellem centrale aktører på handicapområdet.
Se også: Socialstyrelsen.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Handicap, beskæftigelse og uddannelse i 2016. / : Malene Rode Larsen. SFI , 2017.
; Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2017:15)

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page