dagpenge

1) Penge beregnede til at dække en dags udgifter; kostpenge for en dag.
2) Løn for eller indtægt af en dags arbejde; dagløn.
2A) Dagpenge eller arbejdsløshedsdagpenge er ifølge Lov om Arbejdsløshedsforsikring en social ydelse; ledighedsydelse, der kan udbetales til arbejdsløse, der er medlem af en A-kasse.
Det er A-kasserne, der udbetaler dagpenge. Og det er A-kasserne, der vurderer, om ledige står til rådighed for arbejdsmarkedet.
Se også: Aktivering ; Beskæftigelsesministeriet ; beskæftigelsespolitik ; Dagpengekommissionen ; socialpolitik ; sygedagpenge ; økonimi.

Litteratur

AK-Samvirke: Dagpenge og sociale ydelser i Norden, 2012.
Dagpengereform har sendt flere på kontanthjælp: Antallet af danskere på kontanthjælp er steget voldsomt under krisen. VK's dagpengereform har en del af skylden, viser ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. / : Johannes Hau Nørgaard. I: Information, 04/17/2015.
Socialreformkommissionens 1. betænkning : det sociale tryghedssystem : struktur og dagpenge. / : Socialreformkommissionen, 1969.;Betænkning 543)
Udfald af dagpenge har øget antallet af kontanthjælpsmodtagere. / : Chefanalytiker Erik Bjørsted. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 17. april 2015.
- http://www.ae.dk/analyser/udfald-af-dagpenge-har-oeget-antallet-af-kontanthjaelpsmodtagere


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page