arbejdsløs

Person som søger arbejde på det åbne arbejdsmarked, men som ikke selv formår at skaffe sig arbejde, idet ledigheden skyldes manglende overensstemmelse på arbejdsmarkedet mellem udbud af og efterspørgsel efter arbejdskraft, eksempelvis pga. friktionsledighed, sæsonledighed, konjunkturledighed og strukturledighed = dovne offentlige og private arbejdsgivere.
Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelsen belyser 'befolkningens relation til arbejdsmarkedet. Befolkningen på mellem 15 og 74 år opdeles overordnet i beskæftigede, AKU-ledige og personer uden for arbejdsstyrken.'
'Arbejdskraftundersøgelsen er Danmarks største kontinuerlige interviewundersøgelse. Den er kvartalsvis og baserer sig på en stikprøve. 85.000 danskere i alderen 15-74 år deltager årligt i undersøgelsen. Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) er det danske bidrag til Eurostats Labour Force Survey, og indgår i Eurostats og OECDs ledighedstal. Data indsamles og bearbejdes efter ensartede principper i alle EU-lande. Arbejdskraftundersøgelsen er gennemført siden 1994.'
Arbejdsløshed kan skyldes tab af arbejdsevne.
Ressourceforløb er en tværfaglig beskæftigelsesindsats, som blev indført med reformen af førtidspension og fleksjob i 2013.
Ressourceforløbene skal kombinere beskæftigelses-, social- og sundhedstilbud for at få udsatte borgere i beskæftigelse eller uddannelse.
Arbejdsløse, der er medlem af en A-kasse, har ret til dagpenge.
Se også: Arbejdsdirektoratet ; Arbejdskraftundersøgelsen, AKU-ledige ; Arbejdsløshedsnævnet ; Arbejdsmarkedsstyrelsen ; Beskæftigelsesrådet af 1941 ; beskæftigelsespolitik ; Direktoratet for Arbejdsanvisningen og Arbejdsløshedsforsikringen ; Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen ; Landsarbejdsnævnet ; Landsarbejdsrådet ; socialpolitik ; Tilsynsrådet vedr. Arbejdsanvisningskontorerne ; virksomhedspraktik.

Litteratur

Arbejdsløshedslovgivningen i Danmark gennem 25 Aar : 1907-1932. / : red. af Aage Vater, 1932.
De borgerlige er selv skyld i manglen på arbejdskraft. / : Mette-Line Thorup. I: Information, 4. oktober 2018.
Hvad skrev aviserne om de arbejdsløse?: – Debatten fra 1840’erne til 1990’erne.
/ : Rockwool Fondens Forskningsenhed. Gyldendal, 2017.
Københavns Kommune: Analyse af ikke-arbejdsmarkedsparate borgere med funktionsnedsættelser, 2009. - 100 s.
Pedersen, Frederik I. Voldsom stigning i ikkearbejdsmarkedsparate unge.
- København : Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2009. - 3 s.
Rigsrevisionen: Beretning til Statsrevisorerne om effekten af aktivering af ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. 2010. - 40 s.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page