Dansk Sprognævn

Nævn oprettet 1955 nu under Kulturministeriet.
Dansk Sprognævn Retsinformation
Bekendtgørelse af lov om Dansk Sprognævn, 2015.
§ 1. Dansk Sprognævn er en statsinstitution, som har til opgave at følge det danske sprogs udvikling, at give råd og oplysninger om det danske sprog og at fastlægge den danske retskrivning.
Stk. 2. Sprognævnet skal
1. indsamle nye ord, ordforbindelser og ordanvendelser, herunder forkortelser,
2. besvare sproglige spørgsmål fra myndigheder og offentligheden om det danske sprogs bygning og brug, herunder give vejledning i stavning og udtale af udenlandske navne,
3. udgive skrifter om dansk sprog, navnlig vejledninger i brugen af modersmålet, og samarbejde med terminologiorganer, ordbogsredaktioner og offentlige institutioner, der autoriserer eller registrerer stednavne, personnavne og varenavne.
Se også: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab ; sprog.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Nyt fra Sprognævnet 1986-
Ordet fanger - Festskrift til Pia Jarvad i anledning af 60-års-dagen.
/ : redigeret af Jørgen Nørby Jensen, Ole Ravnholt og Jørgen Schack. Dansk Sprognævn, 2006.
På sproglig grund : Dansk Sprognævn fra a til å 1955-2005. / :Henrik Galberg Jacobsen . Syddansk Universitetsforlag , 2005. ; Dansk Sprognævns skrifter, 35)
Vi skriver dig til - Festskrift til Vibeke Sandersen i anledning af 70-års-dagen.
/ : redigeret af Anita Ågerup Jervelund, Marianne Rathje, Jørgen Schack. Dansk Sprognævn, 2006.
Indhold: Skrivefærdighed og daglig tale i København ca. 1785 / Else Bojsen. Hvor skal startkommaet stå? / Niels Davidsen-Nielsen. RO 1777 : om retskrivningen i Ove Mallings Store og gode Handlinger : den første danske retskrivningsordbog / Henrik Galberg Jacobsen. En minister forud for sin tid / Arne Hamburger. Er der en forklaring? / Erik Hansen. Funktion og roller for fagsksprog, videnskabssprog og almensprog / Pia Jarvad. Den danske retskrivnings kilde og Retskrivningsordbogen / Bent Jørgensen. Brudstykker af den store nordiske krønike om sprogpolitik / Jørn Lund. Semantiske nuancer i brugen af hyppige andetled / Ida Elisabeth Mørch. Bindestreg eller ej? : om skrivemåden af nogle engelske låneord / Jørgen Nørby Jensen. Om sådan noget : et ungdomssprogligt fyldudtryk? / Marianne Rathje. Frekvens og proveniens : om nyere fremmedord i det centrale danske ordforråd / Jørgen Schack. Vi vil undersøge hvad gør denne spørgekonstruktion / Jacob Thøgersen. Meningsfuld, prestigefyldt og andre ord på -fuld og -fyldt / Anita Ågerup Jervelund.
Vilkår for ordbogsarbejde i Danmark: Betænkning afgivet af det af Ministeriet for kulturelle anliggender nedsatte ordbogsudvalg, 1982. ; Betænkning, nr 967)
Betænkningen opremser danske ordbøger.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page