Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd

Forskningsråd oprettet 2017 under Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond, 2017.
§ 3. Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd er et uafhængigt organ inden for den statslige forvaltning.
§ 12. Danmarks Frie Forskningsfond er et uafhængigt organ inden for den statslige forvaltning.
Se også: Forskning ; Styrelsen for Forskning og Uddannelse ; uddannelse ; videnskab.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; styrelser; råd.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page