Danmarks Grundforskningsfond

Forskningsråd oprettet 1991.
Danmarks Grundforskningsfond Retsinformation
Bekendtgørelse af lov om Danmarks Grundforskningsfond, 2014
Fondens oprettelse og formål
§ 1. Til styrkelse af Danmarks forskningsmæssige udviklingsevne oprettes Danmarks Grundforskningsfond med en grundkapital på 2 mia. kr., som overføres til fonden fra staten.
Stk. 2. Grundforskningsfondens kapital og afkastet heraf og fondens andre indtægter, jf. stk. 5, skal anvendes til finansiering af enestående forskning på internationalt niveau.
Stk. 3. Grundforskningsfonden kan af sin kapital og afkastet heraf samt øvrige offentlige bevillinger foretage uddelinger i overensstemmelse med sit formål. Fonden skal herved sørge for, at uddelingerne foretages sådan, at de sikrer fondens virke på langt sigt.
Stk. 4. Fonden kan gennemsnitligt uddele 400 mio. kr. årligt målt i faste priser over fortløbende 10-års- perioder. Alle uddelinger skal inkludere bidrag til følgeudgifter forbundet med forskningen beregnet efter den sats, der til enhver tid gælder for staten.
Stk. 5. Grundforskningsfonden kan oppebære indtægter af patenter, licenser og gaver m.m. og kan inden for sit formål udføre kontraktforskning.
Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler, 2016.
Se også: Forskning ; Styrelsen for Forskning og Uddannelse ; uddannelse ; videnskab.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; styrelser; råd.

Litteratur

Tekst.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page