Direktoratet for Statens Skibstilsyn

Historisk direktorat oprettet 1951 under: Handelsministeriet.
Forsættes 1988 som: Søfartsstyrelsen.
Omtalt i Betænkning 470.
Bekendtgørelse af konvention af 23. juni 1969 om ensartede skibsmåleregler, 1982.
Artikel 4
Undtagelsesbestemmelser
1) Denne konvention finder ikke anvendelse på:
a) krigsskibe.
Se også: Skib.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page