Danmarks Eksportråd

Råd oprettet 2000 under: Udenrigsministeriet.
Lov om visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke, 2001.
§ 1. I tilknytning til etableringen af Danmarks Eksportråd inden for rammerne af udenrigstjenesten nedsætter udenrigsministeren en bestyrelse for Danmarks Eksportråd samt et eksportfremmebevillingsudvalg (bevillingsudvalg) til behandling af ansøgninger om medfinansiering til danske virksomheder og enkeltpersoner m.v.
Stk. 2. Formålet med at nedsætte bestyrelsen og bevillingsudvalget er at sikre et tæt samspil mellem dansk erhvervsliv og Danmarks Eksportråd og herigennem medvirke til at fremme danske virksomheders eksport og internationalisering.
Beretning til statsrevisorerne om Danmarks Eksportråd. / : Rigsrevisionen 2004.
Danmarks Eksportråd blev etableret pr. 1. januar 2000 ved en sammenlægning af Udenrigsministeriets, Erhvervsministeriets, Fødevareministeriets samt By- og Boligministeriets eksportfremmeaktiviteter. Danmarks Eksportråd henhører under Udenrigsministeriet. Sammen med Nordgruppen og Sydgruppen udgør Danmarks Eksportråd ministeriets 3 søjler. 2. Eksportrådets kerneområder er eksportfremme, investeringsfremme og handelspolitik.
Se også: Eksport ; Eksportfremmerådet.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page