Direktoratet for Arbejds- og Fabriktilsynet

Historisk direktorat oprettet 1901 under: Indenrigsministeriet.
Forsættes 1954 som: Direktoratet for Arbejdstilsynet.
Forsat fra: Tilsynet med Fabrikker og Fabriksmæssig drevne Værksteder.
Omtalt i Betænkning 590.
Se også: Arbejde ; fabrik.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Arbejds- og Fabriktilsynet gennem 75 Aar (1873-1948). / : redigeret af Erik Dreyer.
Direktoratet for Arbejds- og Fabriktilsynet, 1948.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page