energipolitik

Al den politik, der har samfundets produktion og forbrug af energi som emne.
Det langsigtede aktuelle mål for dansk energipolitik er ifølge Energistyrelsen, målet om, at Danmark skal være uafhængig af kul, olie og gas i 2050. Uafhængigheden vil øge den danske forsyningssikkerhed, gøre den danske økonomi mere robust overfor svingende priser på olie og gas, og bidrage til at nedbringe drivhusgasudledningerne.
Se også: Atomaffald ; billisme ; Energioplysningsudvalget ; Energirådet ; klimapolitik ; Kommiten for oplysning om atomfaren ; miljøpolitik ; Miljøstyrelsen ; NOAH ; Organisationen til Oplysning om Atomkraft, OOA.

Litteratur

Atomkraften under pres: Dansk debat om atomkraft 1974-85. / : Oluf Danielsen. Roskilde Universitetsforlag, 2005.
Energikommissionens anbefalinger til fremtidens energipolitik. Afsluttende rapport. / : Energikommissionen 2017.
Energiprofessor: Nej, Danmarks stigende CO2-udslip skyldes ikke kun mindre vind : Det er vindens skyld, at Danmarks CO2-udledninger steg i 2018, lød det i sidste uge fra statsminister Lars Løkke Rasmussen og klimaminister Lars Christian Lilleholt. Men det er kun en halv sandhed. Den virkelige djævel ligger i transporten, forklarer energiprofessor. / : Martin Bahn. I: Information, 15. april 2019.
Vindbranchen: Jagerfly, fiskeri og olie blokerer for, at Nordsøen kan blive Europas grønne kraftværk : Der er et enormt potentiale for vindenergi i Nordsøen, men fiskeri, forsvars- og olieinteresser står i vejen for, at de bliver opfyldt, lyder det fra den danske energi- og vindmøllebranche. Problemet er, at mange af de attraktive områder for vindenergi er reserveret til andre brancher, hvilket gør et massivt sats på dansk vindenergi dyrere og mere besværligt. / : Martin Bahn, Sebastian Gjerding. I: Information 26. juni 2019.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page