bilisme

Fransk: Den bevægelse inden for trafikpolitik med dertil hørende virksomheder, der søger at fremme brugen af biler og bilkørsel ofte på bekostning af kollektive trafikformer som tog og busser.
Bilisme forudsætter veje.
Vejret og naturkatastrofer kan medføre trafikkaos og trafikulykker.
Omtalt i Betænkning 588.
Se også: Ankenævnet for Køreundervisning ; atlas ; Direktoratet for Vejtransport ; Færdselsstyrelsen ; køresyge ; miljøforurening ; Persontrafikrådet : piskesmæld: whiplash-syndrom ; Rådet for Trafiksikkerhedsforskning ; trafik ; Trafikministeriet ; trafikprop ; trafiksanering ; transport ; Transportministeriet ; transportvæsen ; vejtrafikstøj ; Vejregelrådet ; Vejtransportrådet.

Litteratur

Leder: Et bilforlig, der ruller baglæns. I: Information, 23. september 2017.
Leder: Elbilen kommer ikke kørende af sig selv. I: Information, 27. september 2810.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page