Erhvervsuddannelsesrådet

Historisk råd oprettet 1977 under: Undervisningsministeriet.
Forsættes 2003 som: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser.
Forsat fra: Forsøgsrådet for de Erhvervsfaglige Grunduddannelser.
Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser med flere love, 2003.
Ved lov nr. 213 af 18. maj 1982 om ændring af lov om tekniske skoler, teknika og teknologiske institutter blev skolerådet for de tekniske skoler nedlagt og dets opgaver overført til det Erhvervsuddannelsesråd og de erhvervsuddannelsesudvalg, der er nedsat i henhold til efg-loven. Tilsvarende blev lov om undervisning på de godkendte handelsskoler ændret ved lov nr. 214 af 18. maj 1982, og uddannelsesrådet for handels- og kontorfagene nedlagt og opgaverne overført til Erhvervsuddannelsesrådet og vedkommende erhvervsuddannelsesudvalg.
Se også: Erhvervsuddannelse ; Erhvervsuddannelsesrådet for Grønland 1971-?
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Beretning i henhold til lov nr. 93 af 17. marts 1971 om erhvervsmæssige uddannelser.
/ : Erhvervsuddannelsesrådet, 1972-1977

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page