Erstatningsrådet

Historisk råd oprettet 1969 under: Socialministeriet.
Nedlagt 1996.
Også kaldet Krigsforsikringen af privat indbo og løsøre
Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. november 1996: Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om erstatning til besættelsestidens ofre (Nedlæggelse af Erstatningsrådet og erstatningsmæssig ligestilling af enker og enkemænd m.v.)
Se også: Erstatning.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Da krigen var forbi: De danske jøders hjemkomst efter Besættelsen. / : Sofie Lene Bak. Gyldendal, 2012.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page