Fiskerirådet

Historisk rådgivende organ oprettet 1930 under Landbrugsministeriet.
Ophævet 1954.
Fiskerirådet havde til opgave at følge udviklingen i dansk fiskeri og afsætningen af fisk og fiskeprodukter og at fremsætte forslag til foranstaltninger, der kunne fremme fiskerierhvervets trivsel og udvikling.
Omtalt i Bent Christensen doktorafhandling Nævn og råd, 1958.
Se også: Fisk ; fiskeri ; Grønland: Fiskerirådet.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page