Forskningsrådet for Udviklingsforskning

Historisk råd oprettet 1968 under: Udenrigsministeriet.
Nedlagt 2006.
Forslag til Lov om ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde
(Nedlæggelse af Forskningsrådet for Udviklingsforskning), 2006.
Forskningsredegørelse 2006. / : Udenrigsministeriet, Bistandsfaglig Tjeneste, 2007.
Den 1. marts 2006 blev Forskningsrådet for Udviklingsforskning nedlagt og Udviklingsministeren nedsatte i stedet et rådgivende forskningsfagligt udvalg for udviklingsforskningen (FFU):
Se også: Forskning.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Katalog over forskningsrapporter udgivet med støtte fra Forskningsrådet for Udviklingsforskning.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page