Forsvarets Disciplinarnævn

Ankenævn oprettet 2005 under: Forsvarsministeriet.
Disciplinarnævnet er nedsat med hjemmel i militær disciplinarlovs § 17.
Nærmere regler om nævnets virke fremgår af bekendtgørelse nr. 1118 af 2005 om disciplinarnævn.
Bekendtgørelse om disciplinarnævn, 2006.
§ 1. Disciplinarnævnet behandler klager over afgørelser truffet af disciplinarchefen, jf. militær disciplinarlov § 15.
Militær disciplinarlov, 2005.
§ 15. Disciplinarchefens afgørelse kan inden 4 uger fra forkyndelsen af afgørelsen forlanges indbragt for disciplinarnævnet.
Se også: Disciplin.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Love og bestemmelser vedr. militære straffesager. / : Forsvarets Auditørkorps - Generalauditøren, 2017.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page