Overfredningsnævnet

Historisk ankenævn oprettet i 1972 senere under Miljøministeriet.
Forsættes 1992 som: Naturklagenævnet.
Omtalt i Betænkning 736.
Se også: Natur.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Det fremtidige ankesystem på Miljøministeriets og byggelovens område.
/ : Arealudvalget. Delbetænkning 2, 1987

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page