Miljøankenævnet

Historisk ankenævn oprettet 1974 under: Miljøministeriet.
Sammenlagt 2011 med Naturklagenævnet til Natur- og Miljøklagenævnet
Det fremtidige ankesystem på Miljøministeriets og byggelovens område. Delbetænkning 2. / : Arealudvalget 1987. ; betænkning 1120)
Særligt om Miljøankenævnet
Miljøankenævnet har kompetence inden for følgende områder: Miljøbeskyttelsesloven og de love, der henviser til miljøbeskyttelseslovens ankenævn samt lov om kemiske stoffer og produkter, lov om miljø- og genteknologi, råstofloven, havmiljøloven, by- og landzoneloven og sommerhusloven.
Nævnet består i princippet af 7 forskellige nævn med hver sin sammensætning alt efter område. Der finder ingen organiseret koordinering af sagsbehandlingen sted, eksempelvis.
Ankenævnet vedrørende lov om kemiske stoffer og produkter ; Ankenævnet vedrørende lov om miljø og genteknologi ; Overfredningsnævnet.
Bilag 2.
Analyse af Miljøankenævnets sammensætning og virksomhed i relation til miljøbeskyttelsesloven - udarbejdet af fhv. departementschef Niels Madsen.
Også omtalt i Betænkning 736.
Se også: Natur- og Miljøklagenævnet.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page