Arbejdsmarkedets Ankenævn

Historisk ankenævn oprettet 1989 under: Arbejdsministeriet.
Forsat fra: Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen.
Forsættes 2009 som: Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.
Lov nr. 482 af 12. juni 2009 (Sammenlægning af Arbejdsmarkedets Ankenævn med Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, finansiering af arbejdsløshedsdagpenge, arbejdsløshedskassernes vejledningspligt og tilsyn med kommunerne m.v.
Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.
Øverste og eneste ankeinstans for klager over afgørelser truffet af Arbejdsdirektøren (Arbejdsdirektoratet / Arbejdsmarkedsstyrelsen) vedr. arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring. Blev i april 2004 lagt ind under Ankestyrelsen.
Se også:
Se tillige;: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page