Tabellen viser manglende dansk fredsdividende efter afslutningen af den kolde krig. Bortset fra Tyrkiet, er Danmark det eneste land i NATO som har haft stigende militærudgifter i perioden. Statestik: SIPRI.

fredsdividende

Provenuet, fredsoverskuddet, der opnås gennem fred og demobilisering efter borgerkrige og krige; afrustning, omstilling eller nedrustning af en stats militærvæsen, således at offentlige indtægter kan anvendes til andre formål, eksempelvis sociale udgifter (våbenmilliarder til mad) eller til skattelettelser.
EU-Parlamentet udtaler sig i 1997 om fredsdividenden: "A. der henviser til, at siden den kolde krigs afslutning har den positive nedskæring af militærbudgetterne i hovedparten af de store industrialiserede lande (også kaldet "fredsoverskuddet"), som man må glæde sig over, ført til færre bestillinger af forsvarsudstyr, hvilket har forværret den økonomiske og sociale krise inden for den forsvarsrelaterede industri,
B. der er overbevist om, at opbygning og styrkelse af den europæiske forsvarsrelaterede industri ikke bør være i modsætning til yderligere fornuftige skridt i retning af nedrustning
".
Det tidligste belæg på ordet fredsdividende er i Berlingske Tidende 29. januar 1990. I en artikel af Michael Ehrenreich beskrives daværende præsident George Buschs budgetforslag:
"Men i en skarpt forfattet erklæring, der ledsager budgetforslaget, skriver præsidentens budgetdirektør Richard Darman, at hovedopgaven bliver at nedbringe underskuddet. Han advarer lovgiverne i Kongressen mod at drive ind i et "eventyrland" med fantasier om en stor "fredsdividende" fra militære besparelser." I Pia Jarvads bog Nye ord 1975-98, Dansk Sprog og Litteraturselskab 2005, oplyses det under opslagsordet fredsdividende at det danske ord er dannet efter engelsk peace dividend, som stammer fra 1975 ifølge The Barnhart Dictionary Companion. (Tidsskrift om nye ord i amerikansk. Udkommer 4 gange om året. 1982-).
Den tidligste kendte anvendelse af begrebet er i Where Did the Peace Dividend Go? Time Magazine, 6. november 1972.
Fredsdividenden efter den kolde krig blev i EU, NATO og USA spist op af stigende militærudgifter, privatiseringer, sikkerhedsfirmaer og deres lejesoldater, våbenindustrien samt af terrorisme og krige, specielt Irakkrigen.
I NATO fik Danmark, Norge og Tyrkiet aldrig del i fredsdividenden.
En fredsdividendes ophør er et klart økonomisk og politisk signal om, at en ny krig eller krigsdeltagelse er under forberedelse.
Se også: Amex Defense Index ; budget ; dividende ; dødsdividende ; Economists for Peace and Security ; FN ; forsvarsbudget ; fredsfrygt ; fredspanik ; fredsøkonomi ; Golfkrigen ; militærforskning ; militærudgifter ; SIPRI ; økonomi.

Litteratur

Lamb, Guy : Demilitarisation and Peacebuilding in Southern Africa : A Survey of the Literature.
The Centre for Conflict Resolution, September 1997.
XIII. ASSESSING THE PEACE DIVIDEND RESULTING FROM THE END OF THE COLD WAR
Historical background to the peace dividend
Recent trends in military spending
Measuring the peace dividend as a reduction in military expenditure
The budgetary allocation of the peace dividend
Modelling the effects of allocating the peace dividend
Differences in conversion between the developed market economies and the economies in transition
Conditions for successful conversion
Elements of a successful conversion strategy
I: United Nations: World Economic and Social Survey 1995.
BETÆNKNING om meddelelsen fra Kommissionen om "Europas forsvarsrelaterede industri og de udfordringer, den står overfor, et bidrag til indsats på europæisk plan" (KOM(96)0010 - C4-0093/96)
Udvalget om Udenrigs-, Sikkerheds- og Forsvarsanliggender
Ordfører: Gary Titley, 6. marts 1997 A4-0076/97
Chai Center for Living Judaism: Moshiach : Swords Into Plowshares.
http://chaicenter.net/page.asp?pageID=17A3AAC6-A2B0-411B-9D71-3BFBC61D6755&act=search&selArchive=2&selDisplay=1&moshHdr=1
Collier, Paul: Fredsdividende : FN-soldater er det mest effektive middel til at stoppe krige. I: Politiken, 05/052004.
The Elusive Peace Dividend : How armed conflict and terrorism undermine economic performance.
Sanjeev Gupta ; Benedict Clements ; Rina Bhattacharya ; Shamit Chakravarti
Finance & Development, A quarterly magazine of the IMF, December 2002, Vol. 39, No. 4.
Evans, Michael: Airfield sales add millions to peace dividend. I: The Times. April 15, 1995.
Gold, David: Peace Dividends and Development: Retrospective and Prospects.
Paper prepared for Ad Hoc Expert Group Meeting on Resource Mobilization for Development Assistance, United Nations Headquarters, New York, 25-26 June, 2001.
Harris, Geoff: Military Expenditure and the Peace Dividend in Southern Africa, 1985-1995
.
Klein, Lawrence R.: World Peace and Economic Prosperity.
Sacdi Defence Digest ; Working Paper No.1).
Leder: Militærudgifter : Hvor blev fredsdividenden af? I: Politiken, 06/08/2005.
Markusen, Ann: "How We Lost the Peace Dividend", The American Prospect Online, Nov 30, 0002.
The Peace Dividend: Military Spending Cuts and Economic Growth.
Norman Loayza ; Malcolm Knight ; Delano Villanueva Abstract
The World Bank, Washington, DC., 1996. - 49 s.
http://econ.worldbank.org/files/629_wps1577.pdf
So Much for the Peace Dividend : Pentagon is Winning the Battle for a $400 Billion Budget.
Despite huge military inefficiency, Republicans return US defense spending to cold war levels to buy cold war weaponry
by Julian Borger in Washington and David Teather in New York.
Thursday, May 22, 2003 by the Guardian/UK
Snider, Don M.: Strategy, Forces and Budgets: Dominant influences in executive decision making, post-cold war, 1989-91.
The Strategic Studies Institute, February 1993.
Sperling, Vibeke: Fredsdividenden, der blev væk. I: Politiken, 06/08/2005.
Terp, Holger: EU's forfatningstraktat fremmer militarisme.
Thee, Marek: Whatever Happened to the Peace Dividend? : the Post- Cold War Armament Momentum.
- Nottingham : Spokesman, 1991. - 113 s. - ISBN 0-85124-533-1
Vignard, Kerstin: Beyond the peace dividend— disarmament, development and security.
I: Disarmament Forum, 2003:3.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page