privatisering

Latin: Leve for sig selv, uden embede; tyveri.
Den libralistiske ideologiske politik at gøre fællesejendom til privat ejendom; hvilket minsker demokratisk kontrol med virksomheder og reelt øger det offfentliges (og dermed også borgernes) udgifter, fordi forbrugerne også skal betale fortjeneste til producenterne, eksempelvis i Ribus-sagen, Farum-skandalen, Landsbyggefondskandalen ved liberaliseringen af el-priserne og ved salget af en lang række selskaber så som Datacentralen A/S i 1999, EKR Kreditforsikring A/S i 1995, Girobank A/S i 1993, Kryolitselskabet Øresund i 1985, Københavns Lufthavne A/S i 1994, Statsanstalten for Livsforsikring i 1990, Statens Konfektionsfabrik (Den Militære Konfektionsfabrik 1848-1981) og Teledanmark A/S i 1994.
Begrebet er udviklet af englænderen Madsen Pirie. Privatisering medfører overkompensation og overpriser, samt økonomisk kriminalitet som korruption og nepotisme. Også dele af USAs militær-industrielle-kompleks privatiseres.
Se også: Bevillling ; DSB First skandalen ; egoisme ; Farumkommissionen ; Halliburton ; Irakkrigen ; Jernbanenævnet ; Kellogg Brown and Root ; kreativ bogføring ; lejesoldater ; logistik ; pamperisme ; Private Military Companies ; privatisme ; privativ ; priviligere ; Statens Udliciteringsråd ; udbud ; Washington-konsensus.

Litteratur

Berrigan, Frida: Privatisering af krigen. I: Dagbladet Arbejderen, 11/01/2003.
Brøndum, Christian: Afviser officiel statistik [fra Udliciteringsrådet]. I: Berlingske Tidende, 11/03/2003.
Brøndum, Christian: Udlicitering kan koste 150 job i forsvaret : Vedligeholdelsen af flyvevåbnets nye fly og helikoptere skal sendes i udbud. I: Berlingske Tidende, 11/03/2003.
Brøndum, Christian: Udlicitering kan koste forsvaret millioner. I: Berlingske Tidende, 29/04/2003.
Danmark skyld i global mangel på tuberkulosevaccine til børn: Manglende danske leverancer af tuberkulosevacciner har skabt voldsom mangel på de livsvigtige vacciner til nyfødte i 28 lande. Stærkt beklageligt, erkender Statens Serum Institut. / : Bjarne Nørum, Lise Josefsen Hermann, Rune V. Harritshøj. I: Information, 22. februar 2016.
DR TV1: Danmark sælger ud. 05. november 2014 kl. 21:55 på DR1
I serien 'Danmark sælger ud' undersøger DR Dokumentar, hvad der sker med pengene, når staten sælger selskaber og udliciterer opgaver til udenlandske købere og firmaer. 'Første program handler om det største danske frasalg nogensinde. I 1997 sælger staten det statslige teleselskab, der dengang hed TeleDanmark, til et amerikansk firma. Få år senere skifter telefonselskabet både ejere og navn, og TDC udbetaler senere udbytter på mere end 50 milliarder kroner til nye ejere primært i skattelylande. Samtidig får selskabets direktører i Danmark udbetalt store beløb i form af blandt andet bonusser og aktieoptioner.DR Dokumentar ser på pengestrømmene ud af selskabet efter salget. I programmet får vi også for første gang et indblik i hemmelige skatteaftaler, som multinationale selskaber laver i Luxembourg, for at betale mindst muligt i skat.'
Farum - en dyr model. I: Arbejderen, 05/06/2004
Hari, Johann: Den privatiserede slagmark. I: Informations kronik, 05/11/2007.
Houmark Andersen, Ivar: Privatisering droppes : Franske byer står af den internationale privatiseringsbølge. I: Information, 10/31/2003.
Jarlner, Michael: Private firmaer overtager krigen i Irak. I: Politiken, 05/30/2007.
Kræn, Kristoffer: Regeringen har udliciteret aktivering af ideologiske grunde. I: Information, 08/14/2010.
Leder: Udsalget af undergrunden. I: Information, 2. februar 2018.
Neel Gjertsen, Marchen: Liberaliseringen af el har givet højere priser. I: Information, 0216/2010.
Præstø fryser efter salg af kraftvarme-selskab. I: Arbejderen, 01/06/2006.
Richter, Lise: Privarisering på tilbagetog i vores nabolande. I: Information, 07/29/2010.
Ritzaus Bureau: Brixtoftes direktør gik i kreditorly. I: Politiken, 08/20/2010.
Salg har kostet dyrt. I: Arbejderen, 20. april 2017.
Om privatiseringen af Statens Serum Institut til udenlandske kapitalfonde.
Spørgsmaalet om Orlogsværftets Overgang til privat Drift. I: Bilag til Betænkning afgiven af Forsvarskommissionen af 1902 til Regering og Rigsdag ... s. 363-402.
Vitus Harritshøj, Rune: Argentinas privatisringer under lup. I: Information, 02/05/2004.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page