ilt ; oxygen

Græsk: Ilt er et grundstof, nr. 8 i det periodiske system.
Ilt i atmosfæren er forudsætningen for al livjorden.
Når ilt og kulstof blandes sammen i atmosfæren, dannes der kuldioxid CO2.
Når ilt og brint blandes sammen dannes der vand H2O.
Hypoxi er delvis mangel på ilt, anoxi er total mangel på ilt.
Iltforgiftning opstår, når man har indåndet gas/luft hvor iltpartialtrykket er på niveau med eller højere end ca. 0,6 atmosfære.
Iltsvind opstår, når iltforbruget i bundvand er større end ilttilførslen.
Militært anvendes oxygen bl.a. i termobariske våben / Thermobaric weapon.
Se også: Atmosfæriske atomvåbenforsøg ; atomfysik ; atomisvinterteorien ; fotosyntese ; kemi ; luftforurening ; luftkvalitet ; naturvidenskab ; ozon.

Litteratur

CRS INSIGHT. / : Out of Breath: Military Aircraft Oxygen Issues. / : Jeremiah Gertler, 2017.
The Air Force recently grounded some of its newest aircraft, F-35A strike fighters, due to incidents in which pilots became physiologically impaired with symptoms of oxygen deficiency while flying. Although the root cause of the F-35 incidents has not yet been established, the grounding has renewed attention on hypoxia, a physical condition caused by oxygen deficiency that may result in temporary cognitive and physiological impairment and possible loss of consciousness. Hypoxia has affected pilots of F-22, F/A-18, and T-45 aircraft in recent years.
/ Luftvåbnet har for nylig jordet nogle af sine nyeste fly, F-35A jagerfly, på grund af hændelser, hvor piloter blev fysiologisk svækket med symptomer på iltmangel under flyvning. Selv om årsagen til F-35-hændelserne endnu ikke er blevet fastslået, har flyveforbudet fornyet opmærksomheden på hypoxi, en fysisk tilstand forårsaget af iltmangel, der kan resultere i midlertidig kognitiv og fysiologisk svækkelse og mulig bevidsthedstab. Hypoxi har ramt F-22, F / A-18 og T-45 piloter i de seneste år.
Iltsvind i de danske farvande i oktober-november 2017: Rapporteringsperiode: 26. oktober – 22. november. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi 1. december 2017 Jens Würgler Hansen et al Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.
Oxygen : et skuespil i 20 scener : historien om et grundstofs opdagelse.
/ : Carl Djerassi et al. Dansk Selskab for Historisk Kemi, 2013.
; Historisk-kemiske skrifter, nr. 21)


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page