Indlemmelsesnævnet

Historisk nævn opretttet 1933 under: Indenrigsministeriet.
Nedlagt 1967.
Opremset i Betænkning 483, 1969.
Nævnet afgav indstilling til indenrigsministeren i sager vedr. indlemmelse af sognekommuner eller dele af disse i købstadskommuner, oprettelse af selvstændige sognekommuner, henlæggelse til en bestående sognekommune af landdistrikter, som i henseende til fattigvæsen og/eller skolevæsen var forbundet med en købstad, ændring af grænserne mellem flere sognekommuner samt sammenlægning af to eller flere sognekommuner.
Se også:
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page