kirkeret ; kanonisk ret

De retsregler, der gælder for kirkens indre og ydre forhold som dens forhold til staten og til andre trossamfund; de juridiske regler, der gælder for en præst. Også videnskaben om kirkens retshistorie og retsnormer over for dem som bryder menighedsfællesskabet og ved spørgsmål om kirkens organisation. Sager som eksempelvis kirketugt, ægteskabsbrud og troldomssager afgjordes i middelalderen i tamperretter. Der var to kirkeretter i Danmark: den skånske og den sjællandske. Provstretten er den eneste bevarede kirkeret i Danmark. Alle andre kirkelige retssager afgøres ved almindelige domstole.
Se også: Birketing ; jus divinum ; jus sacrum ; kirkeforfatning ; religion ; religionsret ; retfærdig krig ; retsteologi ; retsvidenskab ; Selskabet for Kirkeret ; synode.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page