Kunstrådet, Statens Kunstråd

Historisk råd oprettet 2003 under: Kulturministeriet.
Fortsættes 2013 som: Statens Kunstfond og fra 2016 som Slots- og Kulturstyrelsen
Forsat fra: Statens Billedkunstråd.
Kunstrådet blev oprettet ved lov nr. 230 af 2. april 2003, Lov om Kunstrådet.
Kunstrådets formål var at fremme udvikling af kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet inden for litteratur, teater, billedkunst og musik samt tilsvarende kunstformer og -udtryk, som ikke faldt ind under andre statslige støtteordninger. Til hver af de fire områder er der knyttet et udvalg under Kunstrådet. Kunstrådet og fagudvalgene ydede støtte til kunstneriske formål, herunder til formål der fremgår af litteraturloven, teaterloven, billedkunstloven og musikloven. Kunstrådet overtog de opgaver, der tidligere i medfør af Billedkunstloven, Litteraturloven, Musikloven, og Teaterloven blev varetaget af Billedkunstrådet, Litteraturrådet, Statens Musikråd og Teaterrådet. Det nye Kunstråd og den nye Kunststyrelse afløser og overtager altså opgaver fra følgende råd, administrative enheder og centre: Teaterrådet, Statens Musikråd, Litteraturrådet og Billedkunstrådet (Kunstrådet), Dansk Litteraturcenter, Center for Dansk Billedkunst og Musikinformationscentret (Kunststyrelsen), Internationalt Kultursekretariat og Internationalt Kulturråd (Kunststyrelsen), Kulturministeriets Kunstsekretariatet og Statens Kunstfonds sekretariat
Se også: Kultur ; kunst.
Se tillige Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
© The Danish Peace Academy
Locations of visitors to this page