Koloniernes Centralbestyrelse

Historisk bestyrelse oprettet 1848 delvist under Ministeriet for Monarkiets fælles indre Anliggender.
Opløst 1933.
Fortsat fra Kolonial- og Handelskontoret der var en sammenlægning af Generaltoldkammeret, Indisk kontor, og Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og konsulatkontoret.
Se også: Vestindien.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
© The Danish Peace Academy
Locations of visitors to this page