Ministeriet for Monarkiets fælles indre
Anliggender

Historisk ministerium oprettet 1855,
kaldet Fællesindenrigsministeriet.
Fortsat 1858 under Finansministeriet.
Til ministeriet henlagdes fra Finansmin. postvæsenet, domænevæsenet i Kongeriget og Koloniernes Centralbestyrelse samt sager vedr. Rigsrådet, tillige toldvæsenet. Fra Indenrigsministeriet overtog det nye ministerium sager vedr. statskassens mellemværende med Civillisten samt indfødsretssager.
Se også: Monarki.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page