Kulbrinteskattenævnet

Ankenævn oprettet 1987? under: Energiministeriet.
Bekendtgørelse af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven), 1987. Seneste udgave 2018.
Se også: Kul ; kulbrinte ; kulstof ; olie ; naturgas ; skat.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
© The Danish Peace Academy
Locations of visitors to this page