oprustning

Sammensat begreb af op- (mere) og rustning:
Øgning af militær kapacitet eksempelvis gennem våbenproduktion og våbenhandel med de politiske og eller økonomiske formål, at sikre et militært-industrielt kompleks, en konfliktfyldt, pernament krigstilstand, samt, imperialistiske redskaber.
Rustningskapløbet kan også skyldes den teknologiske udvikling, at den militærteknologiske udvikling i sig selv skaber en dynamik som fremmer oprustningen, der derved æder fredsdividenden i perioder med afspænding.
Oprustning skal betales og det er kun skatteydere som betaler oprustningen og den betales på flere måder: dels genenm direkte og inddirekte skatter og dels i samfundets prioritering af produktion og forbrug. Oprustningen financieres ofte gennem statslån, hvilket fører til sænkning af levefoden og inflation. Når rustningsindustriens produktion øges, falder fabrikationen af forbrugsvarer og boligbyggeri. De mange ansatte i våbenindustrien kan i økonomiske højkonjukturer føre til mangel på arbejdskraft i den civile sektor.
Se også: Bush-doktrinen ; efteroprustning ; NATO ; kaprustning ; mobilisering ; perceptionsteorien ; ruin ; rustningsøkonomi; krigsøkonomi ; væbnet fred ; våbenmesse.

Litteratur

Gagnon, Bruce K.: Dangerous race in space. Asia Times Online, July 9, 2002.
Leder: Nej til krigsoprustning. I: Arbejderen, 8. september 2017.
Outsen-Jensen, Morten: Oprustning skader økonomisk vækst : Langtidsvirkninger af 11. september tynger den internationale samhandel vurderer OECD. I: Søndagsavisen, 09/06/2002.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page