Landbrugsuddannelsesrådet

Historisk råd oprettet 1990 under: Undervisningsministeriet.
Forsættes 2003 som : Landbrugsuddannelsesudvalget.
Forsat fra: Landbrugsskolerådet og Landbrugets Uddannelsesudvalg.
Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser med flere love, 2003
Lov om landbrugsuddannelser, 1991.
Der oprettes endelig ved loven et Landbrugsuddannelsesråd, som afløser
Landbrugsskolerådet og Landbrugets Uddannelsesudvalg.
Det fremgik af den skriftlige fremsættelse, at regeringen igennem flere år havde overvejet en samordning af jordbrugs- og landbrugsuddannelserne. Overvejelserne fandt sted på baggrund af Rigsrevisionens beretning nr. 3 1986 om landbrugsskolernes økonomi m.v. og et udredningsarbejde, som blev udført med deltagelse af de berørte ministerområder, og som afsluttedes i august 1989 med betænkning nr. 1179. Med lovforslaget blev de hidtidige landbrugsuddannelser under højskoleloven samlet i en ny lov, og landbrugsskolerne fik status som erhvervsskoler. Området overførtes derfor fra Kulturministeriet til Undervisnings- og Forskningsministeriet, som erhvervsskolerne i øvrigt hører under.
Se også: Erhvervsuddannelse.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page