Medienævnet

Nævn oprettet 2014 under: Kulturministeriet.
Forsat fra: Dagbladsnævnet.
Årsrapport, 2014.
Lov om mediestøtte trådte i kraft den 1. januar 2014. Med loven blev der etableret nye statslige støtteordninger til trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede nyhedsmedier, som afløste de hidtidige distributions- og projektstøtteordninger Ugeavispuljen, Dagbladspuljen og Dagbladsnævnet. Omlægningen skete blandt andet med henblik på at muliggøre støtte til skrevne internetbaserede nyhedsmedier. Medienævnet blev i forbindelse med lovens ikrafttræden nedsat til at behandle ansøgninger om tilskud fra mediestøtteordningerne og til at føre tilsyn med tilskudsmodtagernes overholdelse af loven og vilkår for tilskud.
Se også:
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page