Fiskeristyrelsen

Aktuel styrelse fra 2017 under Udenrigsministeriet, grundet skandalerne med kvotekongerne.
Forsat fra: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.
Fiskeristyrelsen gennemfører ifølge Udenrigsministeriets hjemmeside, regeringens fiskeripolitik og forestår bl.a. regel- og politikforberedelse, kontrol, myndighedsberedskab, sagsbehandling og deltagelse i internationalt samarbejde. Styrelsen er EU-akkrediteret som udbetalende organ for EU-støtteordninger.
Bekendtgørelse om Fiskeristyrelsens varetagelse af visse opgaver i henhold til fødevareloven, 2017.
Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet, 2018.
§ 1. Bekendtgørelsen omfatter aktiviteter i forbindelse med erhvervsmæssigt fiskeri, samt danske fiskeres og dansk indregistrerede fiskerfartøjers erhvervsmæssige udnyttelse af fisk i alle farvande. Bekendtgørelsen omfatter desuden landinger, omsætning m.v. i Danmark, der stammer fra udenlandske indregistrerede fiskerfartøjer
Se også: Fisk ; fiskeri ; Fiskeriministeriet ; forsøgsfiskeri ; udflytning af statslige arbejdspladser.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; Justitsministeriet ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Rigsrevisionens beretning om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri : afgivet til Statsrevisorerne, 2017.
Tilskud på fiskeriområdet : Rigsrevisionens beretning afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger, 2018.
Statsrevisorerne påtaler, at forvaltningen af tilskud på fiskeriområdet under EHFF-programmet har været meget kritisabel. Det har indebåret, at der er udbetalt tilskud i strid med lovgrundlaget, og at der er sket forskelsbehandling af ansøgere. Statsrevisorerne påpeger, at der er risiko for tilbagebetalingskrav fra Europa-Kommissionen.
Rigsrevisionens notat om beretning om tilskud på fiskeriområdet, 2019.
Ministeren for fiskeri og ligestilling og ministeren for nordisk samarbejde oplyser, at ministeren finder det nødvendigt med en gennemgribende opfølgning på den kritik, der har været af administrationen af fiskeriområdet. Genopretningen af fiskeområdet er en højt prioriteret opgave for regeringen. De 2 beretninger og Kammeradvokatens forvaltningseftersyn afspejler behovet for en fundamental gennemgang af forvaltningen på fiskeriområdet og fortsat opbygning af et solidt og gennemsigtigt grundlag for fiskeriadministrationen. Et grundlag, som bygger på dokumentation, gennemsigtighed og klare retningslinjer og processer i overensstemmelse med retsgrundlag, forvaltningsretlige principper og procedurer.
Ministeren oplyser videre, at der, ud over konkret opfølgning på de rejste kritikpunkter, også er behov for en opbygning af en understøttende forvaltningskultur. Der er samlet set tale om en omfattende og væsentlig opgave, og derfor har regeringen prioriteret et bevillingsmæssigt løft af fiskeriområdet.
Storfiskere har i det skjulte fået adgang til tonsvis af muslinger : Fiskere ved Jyllands østkyst har gennem ti år bedt om tilladelse til at fiske ved Storebælt, men er gentagne gange blevet afvist, fortæller de. Imens har myndighederne i en årrække givet nogle af landets største muslingefiskere unik adgang til nøjagtigt samme område. Fiskeriet ved Storebælt har været mørklagt for andre fiskere og Folketinget. Fiskere har tilsyneladende bare kunnet ringe til embedsmænd og få adgang til fangsterne. Ekspert sammenligner forløbet med en bananrepublik. DF og S mener, at fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) har et stort forklaringsproblem. Ministeren afviser kritik./ : Lars Nørgaard Pedersen, Chris Kjær Jessen, Henrik Jensen. I Berlingske Tidende, 5. april 2019.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page