Olienævnet af 1973

Historisk ankenævn oprettet 1973 under: Ministeriet for Handel, Håndværk, Industri og Søfart.
Nedlagt 1974.
Som konsekvens af oliekrisen i november 1973 blev det iht. bek. 575 af 19.11.1973 pålagt oliebranchen at oprette en fordelingscentral med den opgave at sikre forbrugernes forsyning med mineralolieprodukter til rumopvarmning. Under Handelsmin. oprettedes ved samme bek. et olienævn til at føre tilsyn med fordelingscentralens virksomhed og at afgøre klager.
Se også: Olienævnet af 1995.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Danmarks energiforsyning 1948-1965.
/ : Danmarks Statistik, 1967.; Statistiske undersøgelser, 20)

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page