Skovrådet

Råd oprettet 1989? eller 2004 under: Skov- og Naturstyrelsen.
Forsat fra: Statens skovnævn.
Bekendtgørelse af lov om skove, 2015.
§ 47. Miljø- og fødevareministeren skal nedsætte et rådgivende udvalg (Skovrådet), som har til opgave
1) at rådgive ministeren i skovbrugsfaglige og andre spørgsmål vedrørende skove.
Betænkning 1267:
Skovnævnet, der var ankemyndighed i visse sager efter den tidligere skovlov, blev i 1989-loven afløst af Skovrådet, som er sammensat med repræsentanter fra erhvervet og de største interesseorganisationer. Skovrådet har ikke fået tillagt kompetence til at træffe afgørelser.
Se også: Skov.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Danmarks nationale skovprogram. / : Miljø- og Fødevareministeriet, 2018.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page