Direktoratet for Statsskovbruget

Historisk direktorat oprettet 1911 under: Landbrugsministeriet.
Forsættes 1975 som Skovstyrelsen.
Betænkning statsskovenes distriktsadministration m. v.
afgivet af det af landbrugsministeriet under 26. juli 1965 nedsatte skovadministrationsudvalg
Statsskowæsenets styrelsesform er etableret ved lov af 13. maj 1911 om oprettelse af et direktorat for statsskovbruget.
Bekendtgørelse om ændringer i ministeriernes forretningsområder (Miljøministeriet), 1973.
med virkning fra den 5. oktober 1973 at regne overføres følgende områder: fra landbrugsministeriet:
statsskovvæsenet og klitvæsenet, sandflugtsvæsenet, skovlovgivningen, statens skovtilsyn, øer på søterritoriet, loven om brunkullejer, mergelvæsenet samt direktoratet for statsskovbruget.
En fremtidig skovpolitik : Betænkning fra Landbrugsministeriets skovpolitiske udvalg, 1986.
Sagsområdet skovbrug i Miljøministeriet er i 1986 besluttet sammenlagt med hovedparten af Fredningsstyrelsens område i en pr. 1. januar 1987 nyoprettet Skov- og Naturstyrelse.
Se også: Landbrug ; natur ; skov.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page