Styrelsen af Kolonierne i Grønland

Historisk styrelse oprettet 1912.
Fortsættes 1925 som: Grønlands Styrelse.
Fortsat fra: Administrationen for Kolonierne i Grønland.
Se også: Grønland: Historie ; koloni.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Grønlands historie / The history of Greenland. / : Stikord og litteraturhenvisninger
samlet af Holger Terp. Fredsakademiet, 2015.

Beretninger og Kundgørelser vedrørende kolonierne i Grønland for aarene 1909-1918.
Beretning om Tilstanden i Grønland fra Oktober 1911 til September 1912.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page