Statsregnskabsrådet

Historisk råd oprettet 1926 under: Finansministeriet.
Nedlagt 1975
Se også: Nationalregnskab ; Regnskab ; Revision ; revisor ; Rigsrevisor ; Statsrevisorerne ; økonomi.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Revisionsdepartementernes opbygning og deres opgaver ved varetagelse af statens hovedrevision :
Betænkning til administrationsudvalget af 1960 fra den af statsministeren i april 1962
nedsatte arbejdsgruppe. Statsministeriet, 1965. ; Betænkning 381)
Beskrivelse af den statslige revisions historie og nuværende organisation her i landet og i fremmede stater.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page