Styrelsen for Universiteter og Internationalisering

Historisk styrelse oprettet 2011 under: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
Fortsættes 2013 i: Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.
Forsat fra: Universitets- og Bygningsstyrelsen og Styrelsen for International Uddannelse.
Årsrapport for Styrelsen for Universiteter og Internationalisering 2012. / : Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, 2013.
Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (UI) blev etableret den 8. november 2011 som en fusion mellem den tidligere Universitets- og Bygningsstyrelse og Styrelsen for International Uddannelse. Styrelsen hører under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse (FIVU).
UI har til formål at varetage de statslige udviklings- og forvaltningsopgaver i forhold til de danske universiteter samt fremme internationaliseringen af uddannelse og læring i Danmark.
Se også: Forskning ; Institution ; International ; ; lån ; uddannelse ; Uddannelsesstøtte.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page