statsforvaltning

Latin: Statens administrative virksomhed, de administrative organer som staten benytter til denne virksomhed, hvor de vigtigste dele er centraladministrationen, den regionale statsforvaltning og statsforvaltningens kommunale tilsyn indtil 2017.
Beretning til Statsrevisorerne om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. / : Rigsrevisionen, 2014.
Denne beretning handler om Økonomi- og Indenrigsministeriets og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds (herefter Socialministeriet) omstrukturering af statsforvaltningerne. Beretningen handler specifikt om udviklingen i sagsbehandlingstiderne.
Den 1. juli 2013 blev der gennemført en omstrukturering af de regionale statsforvaltninger og en reform af klagestrukturen på det sociale område og på beskæftigelsesområdet. Reformen indebar bl.a., at klagesager blev flyttet fra statsforvaltningerne under Økonomi- og Indenrigsministeriet til Ankestyrelsen under Socialministeriet. Familiesager i statsforvaltningerne, som gennem en omstrukturering blev samlet i én landsdækkende statsforvaltning.
Formålet med omstruktureringen og reformen er bl.a. at sikre, at borgerne får højere kvalitet i sagsbehandlingen, kortere sagsbehandlingstider og mere ensartet praksis i sammenlignelige sager. Reformen skal være fuldt implementeret ved udgangen af 2016.
Se også: Myndighed.

Litteratur

Tekst

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page