Ankestyrelsen

Styrelse oprettet 1973 under Socialministeriet.
Oprettet som: Den Sociale Ankestyrelse.
Ankestyrelsen behandler blandt andet klager på social- og beskæftigelsesområdet.
1. juli 2013 fusionerede Ankestyrelsen med de fem regionale sociale nævn og beskæftigelsesankenævn.
Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen, 2015
§ 1. Ankestyrelsen er klageinstans for administrative afgørelser, i det omfang det fastsættes ved lov.
Derudover træffer Ankestyrelsen afgørelse i sager, i det omfang det fastsættes ved lov.
§ 2. Ankestyrelsen er sekretariat for Adoptionsnævnet, Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger, Arbejdsmiljøklagenævnet, Klagenævnet for specialundervisning, Ligebehandlingsnævnet og Psykolognævnet.
Se også: Anke ; Arbejdsskadestyrelsen ; socialpolitik ; udflytning af statslige arbejdspladser ; økonomi.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Ankestyrelsens 40 års jubilæum. / : redaktører: Merete Pantmann m. fl. Ankestyrelsen, 2013.
Beretning om Ankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet. / : Rigsrevisionen, 2019.
Rigsrevisionen finder det meget utilfredsstillende, at Økonomi- og Indenrigsministeriet i en længere årrække ikke har sikret, at Ankestyrelsen har tilfredsstillende sagsbehandlingstider for klagesager på beskæftigelses-, social- og arbejdsskadeområderne. Rigsrevisionens undersøgelse indikerer, at Ankestyrelsens produktivitet og sagsflow kan forbedres.
Beretning til Statsrevisorerne om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. / : Rigsrevisionen, 2014.
Jurister kritiserer Randers Kommune for ikke at kende loven : Det går ikke, at Randers Kommune siden september har stoppet kontanthjælpen til en familie og deres syv måneder gamle datter med henvisning til mandens forsørgerpligt, når han ikke må arbejde. Sådan lyder vurderingen fra to jurister om et kommunalt afslag til en ung kvinde med nedsat arbejdsevne. Og nu har Ankestyrelsen givet dem ret. / : Ulrik Dahlin. I: Information, 12. februar 2019.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page