Økonomi- og Indenrigsministeriet

1. Historisk ministerium oprettet 2011.
Fortsat fra: Økonomi- og Erhvervsministeriet og
Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
Nedlagt 2016.
Oprettet, ifølge Rigsarkivet, ved kgl. resolution i forbindelse med ny regeringsdannelse d. 3.10.2011.
Ministeriet blev oprettet ved sammenlægning af økonomidelen af Økonomi- og Erhvervsministeriet og indenrigsdelen af Indernigs- og Sundhedsministeriet. Nedlagt ved kgl. resolution i forbindelse med ny regeingsdannelse d. 28.6.2015, hvor indenrigsdelen indgik i det nyoprettede Social- og Indenrigsministeriet, mens økonomidelen overførtes til Finansministeriet.
2. Genoprettet ved kgl. resolution i forbindelse med ny regeringsdannelse (omrokering) d. 28.11.2016, hvor indenrigsdelen overførtes fra Social- og Indenrigsministeriet og økonomidelene overførtes fra Finansministeriet.
Se også: Det Centrale Personregister (CPR) ; Danmarks Statistik ; Indenrigsministeriet ; Det Nationale Forskningscenter for Velfærd ; Sikkerhedsstyrelsen ; Valgnævnet ; økonomi ; Økonomiministeriet ; De Økonomiske Råd.
Se også: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Beretning til Statsrevisorerne om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. / : Rigsrevisionen, 2014.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page