Statens Udliciteringsråd

Historisk råd oprettet 1992 under: Økonomistyrelsen i Finansministeriet.
Forsættes 2008 som: Udbudsrådet.
Forslag til Lov om ændring af lov om hovedstadsområdets kollektive persontrafik, 1993
4. Udliciteringsråd.
I henhold til Finansministeriets cirkulære af 21. januar 1992 om udlicitering af statslige drifts- og anlægsopgaver nedsættes et Udliciteringsråd, der
1. rådgiver om forhold vedrørende udlicitering af offentlige drifts- og anlægsopgaver, herunder hvilke opgaver, der er egnede til udbud,
2. vejleder om kalkulationsregler, udbudsformer mv. og
3. udtaler sig om klager over overtrædelser af bestemmelserne i cirkulæret.
Da Udliciteringsrådet særligt har til opgave at udtale sig over klager vedrørende institutioners tilbud på opgaver, som udbydes af samme institution, vil det være hensigtsmæssigt at udvide Udliciteringsrådets opgaver til også at omfatte udtalelser vedrørende klager over HT's (Busdivisionens) egne tilbud på den af HT udbudte rutekørsel.
Se også: Udlicitering ; økonomi.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Beretning til statsrevisorerne om Staten som indkøber. / : Rigsrevisionen, 2006.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page