Statens Istjeneste

Styrelse oprettet 1906 som: Ismeldetjenesten.
Forsættes 1922 som: Statens Isbrydningstjeneste.
Forsættes 1937 som: Statens Isbrydnings- og Ismeldetjeneste.
Forsættes 1947 som: Statens Istjeneste.
Forsættes 1988 i: Søfartsstyrelsen.
Forsættes 1996 i: Søværnets Operative Kommando.
Bekendtgørelse af lov om beredskab for isbrydning, 2017.
§ 8. Ved statskontrolleret isbryder forstås i nærværende lov såvel det af staten chartrede isbrydningsmateriel som andre af istjenesten til isbrydning benyttede skibe.
Se også: Den Grønlandske Istjeneste ; is ; Isbrydningsnævnet ; Isbrydningsrådet.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page