Taiwan, Formosa

Geografi ; natur ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; musik ; politik ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi.
Geography; nature; demographics; history, culture, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Østasiatisk republik, by- og østat i Det gule hav nær ved Kina.
Demografi: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011.
Report on the control of the aborigines in Formosa (1911).
http://www.archive.org/details/cu31924023511185
Historie: Oldtiden. Helleristninger / petroglyph.
Taiwan har været koloniseret af Holland (1662-), Spanien, Kina og Japan. Taiwan Documents Project
- http://www.taiwandocuments.org/index.htm
Formosa Under the Dutch: Described from Contemporary Records, with Explanatory Notes and a ... (1903).
- http://www.archive.org/details/formosaunderdut00campgoog
The Island of Formosa, Past and Present: History, People, Resources, and Commercial Prospects ... (1903).
- http://www.archive.org/details/islandformosapa01davigoog
Gedenkwaerdig bedryf der Nederlandsche Oost-Indische maetschappye, op de kuste en in het keizerrijk van Taising of Sina: behelzende het tweede gezandschap aen den onder´koning Singlamong en veldheer Taising Lipoui; door Jan van Kampen en Konstantyn Nobel. Vervolgt met een verhael van het voorgevallen des jaers zestien hondert drie ein vier en zestig, op de kust van Sina, en ontrent d'eilanden Tayowan, Formosa, Ay en Quemuy, onder 't gezag van Balthasar Bort: en het derde gezandschap aen Konchy, Tartarsche keizer van Sina en Oost-Tartarye: onder beleit van Zijne Ed. Pieter van Hoorn. Beneffens een beschryving van geheel Sina. Verciert doorgaens met verscheide kopere platen (1670).
- http://www.archive.org/details/gedenkwaerdigbed00dapp
Deltagelse i krige / Participation in wars / Participation à des guerres / La participación en las guerras / Beteiligung an Kriegen
Edward Howard House: The Japanese Expedition to Formosa (1875).
http://www.archive.org/details/japaneseexpedit02housgoog
Kultur: Bibliography of Contemporary Art in China, Taiwan, and the Chinese Diaspora (includes titles on Maoist-era China), 2006.
- http://academic.reed.edu/art/courses/art397/PDFs/Art395bibliography.pdf
Massemedier og pressefrihed:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen. Bogvæsen:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Film:
Teater:
Politik:
Aktuelle og historiske politiske partier / Current and historical political parties
International organisering
Taiwan er medlem af FN,
Regering:
Parlament
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Taiwan.
Værnepligt: WRI: Country report and updates: Taiwan.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser:
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion:
Sociale forhold:
Uddannelse
Universiteter
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: .
Naturresourcer: Guld, kul olie.
Industri:
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter: Import af store våbensystemer fra Frankrig og USA.
Kan, Shirley A:: Taiwan: Major U.S. Arms Sales Since 1990. CRS, 2011. - 72 s.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page