Ministeriet for Offentlige Arbejder

Historisk dansk ministerium 1894-1896 og 1900-1987.
Fortsat fra Indenrigsministeriets Kontoret for Offentlige Arbejder 1866-1894 og 1896 1900.
Fortsættes som Trafikministeriet.
Se også: Direktoratet for Statens Luftfartsvæsen ; Elektricitetsrådet ; Generaldirektoratet for De Danske Statsbaner, DSB ; Jernbanerådet ; Landsnævnet for omnibus- og fragtmandskørsel ; Landstrafiknævnet ; Luftfartstilsynet ; offentlig ; Overvejinspektoratet 1868-1949 ; Rådet vedrørende Foranstaltninger mod Olieforurening ; Skibsfartens og Luftfartens Redningsråd ; Statens Luftfartsvæsen 1918-2010 ; Telefontilsynet ; trafik ; Vandbygningsdirektoratet : Vejdirektoratet ; Vejnævnet.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Hedemanns tegningsarkiv : Ministeriet for offentlige arbejder. De danske Statsbaner, Rigsarkivet,1962. ; Foreløbige arkiv-registraturer serie 4, nr. 2)
Fortegnelse over færger og skibe. / : De Danske Statsbaner. Søfartsvæsenet, 1937-1966.

Ministeriet for offentlige Arbejder og Trafikministeriet under Besættelsen : Aktstykker. Stenografiske Referater. Den parlamentariske kommission bind X, 1949.
Kommissionens Beretning.
A. Telegrafcensuren og telefonaflytningen 10
B. Postcensuren 17
Under trafikministeriet henlagdes følgende sager: statsbanerne, post- og telegrafvæsenet og sager angående private jernbaner, Jernbanekommissariaterne, transportbaner i henhold til lov af 20. marts 1918, tjenesteboligerne ved Gedser, sporveje, koncessionerede telegraf- og telefonselskaber, omnibus- og fragtmandskørsel, færgevæsenet samt subventionering af skibsruter. Yderligere blev Danmarks geologiske undersøgelse ved kgl. resolution af 24. februar 1943 overført fra undervisningsministeriet til ministeriet for offentlige arbejders forretningsområde.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page