Trafikministeriet

Historisk dansk ministerium 1900-2005.
Kaldet: Ministeriet for Offentlige Arbejder og
Trafik- og Kommunikationsministeriet.
Fortsættes som: Transport- og Energiministeriet.
Nu: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.
Se også: Banestyrelsen ; bilisme ; Færdselsstyrelsen ; Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet ; Havne-klagenævnet ; Jernbanerådet ; Jernbanetilsynet ; Ministeriet for Kommunikation og Turisme ; Post Danmark A/S ; Rådet for Trafiksikkerhedsforskning ; Tilsynet med Privatbanerne ; trafik ; Trafikstyrelsen ; Vejregelrådet.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; styrelser ; råd.

Litteratur

Hundrede års trafik : Trafikministeriet 1900-2000.
/ : Trafikministeriet, 2000.

Ministeriet for offentlige Arbejder og Trafikministeriet under Besættelsen :
Aktstykker. Stenografiske Referater. Den parlamentariske kommission bind X, 1949.
Kommissionens Beretning.
A. Telegrafcensuren og telefonaflytningen 10
B. Postcensuren 17
Under trafikministeriet henlagdes følgende sager: statsbanerne, post- og telegrafvæsenet og sager angående private jernbaner, Jernbanekommissariaterne, transportbaner i henhold til lov af 20. marts 1918, tjenesteboligerne ved Gedser, sporveje, koncessionerede telegraf- og telefonselskaber, omnibus- og fragtmandskørsel, færgevæsenet samt subventionering af skibsruter. Yderligere blev Danmarks geologiske undersøgelse ved kgl. resolution af 24. februar 1943 overført fra undervisningsministeriet til ministeriet for offentlige arbejders forretningsområde.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page