Thulenævnet

Historisk nævn oprettet 1995 under Sundhedsministeriet.
Nedlagt 1996.
Bekendtgørelse om godtgørelse til Thule-arbejdere og grønlændere m.fl.
Ved aktstykke 58 har et flertal i Finansudvalget den 8. november 1995 bl.a. tiltrådt følgende vedrørende udbetaling af kulancemæssig godtgørelse til Thule-arbejdere og grønlændere m.fl.:
§ 1. Sundhedsministeren bemyndiges til af statskassen at yde kulancemæssig godtgørelse til følgende personer, der var til stede inden for perioden fra og med 21. januar 1968 til og med 17. september 1968:
1) Arbejdere ansat af Danish Construction Corporation, og som var beskæftiget på Thule-basen eller i dennes umiddelbare nærhed, samt eventuelle samboende pårørende (ægtefælle, samlever og/eller børn) på Thule-basen eller i dennes umiddelbare nærhed.
2) Danskere, der var ansat af andre myndigheder eller firmaer, bortset fra danske videnskabsmænd og journalister, og som var beskæftiget på Thule-basen eller i dennes umiddelbare nærhed, samt eventuelle samboende pårørende (ægtefælle, samlever og/eller børn) på Thule-basen eller i dennes umiddelbare nærhed.
3) Grønlændere, der opholdt sig i bygden Moriussaq eller på fangstpladserne Dundas eller Narssarssuk.
4) Grønlændere, der i øvrigt var i nærheden af ulykkesstedet som led i eftersøgningen efter overlevende eller oprydningen.
§ 3. Afgørelse om udbetaling af godtgørelse træffes af et nævn, der nedsættes af sundhedsministeren.
Bekendtgørelse om nedlæggelse af Thule-nævnet m.v. , 1996
Se også: Atomvåbenuheld ; Foreningen af Stråleramte Thulearbejdere i Danmark 1988-.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Grønlands historie / The history of Greenland. / : Stikord og litteraturhenvisninger
samlet af Holger Terp. Fredsakademiet, 2015.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page