Sundhedsministeriet

Historisk ministerium oprettet 1987.
Fortsat fra hovesageligt fra Indenrigsministeriet.
Fortsættes 2001 som: Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
Sundhedsministeriet oprettedes i forbindelse med regeringsomdannelsen 10.9.1987.
Hovedstammen i ministeriets forretningsområde blev hentet fra Indenrigsministeriets Sundhedsafdeling. Tillige overtog Sundhedsmin. forretninger fra Miljøministeriet (levnedsmiddelspørgsmål), Socialmin. (foranstaltninger imod alkohol- og narkotikamisbrug) og Ministeriet for Grønland, (grønlandsk sundhedsvæsen).
Se også: Apotekerrådet ; Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom ; Lægemiddelskadeankenævnet ; Det Nationale Råd for Folkesundhed ; Statens Serum Institut ; sundhed ; Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd ; Styrelsen for Patientsikkerhed ; Sundhedsstyrelsen ; sundhedsvæsen ; Sygehusrådet ; Thulenævnet.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page